พร้อมเปิดตัวแล้วในญี่ปุ่น Samurai Blade: Monster Bloody Battle

พร้อมเปิดตัวแล้วในญี่ปุ่น Samurai Blade: Monster Bloody Battle