เกม MMORPG เปิดทะเบียนล่วงหน้าในเกาหลีใต้ พร้อมแพลตฟอร์มระหว่าง PC และ บนมือถือได้แล้ว

เกม MMORPG เปิดทะเบียนล่วงหน้าในเกาหลีใต้ พร้อมแพลตฟอร์มระหว่าง PC และ บนมือถือได้แล้ว