มาแล้วตัวอย่างแรก Persona 5 Mobile มาในชื่อว่า Code Name: X

มาแล้วตัวอย่างแรก Persona 5 Mobile มาในชื่อว่า Code Name: X