เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วสำหรับ Ratchet & Clank: Rift Apart

เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วสำหรับ Ratchet & Clank: Rift Apart