เกม MMORPG เปิดทะเบียนล่วงหน้าในเกาหลีใต้ พร้อมแพลตฟอร์มระหว่าง PC และ บนมือถือได้แล้ว

เมื่อพูดถึง ODIN: Valhalla Rising  ตั้งแต่มีประกาศลงทะเบียนล่วงหน้าในเกาหลีใต้โดยสำหรับเกม MMORPG ที

Read More