รีวิว 112 Operator เมื่อคุณต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน !

เชื่อว่าเกมเมอร์จำนวนไม่น้อย ต้องชื่นชอบเกมแนวบริหารการจัดการทรัพยากร หรือเกมแนว Simulator แน่ ๆ วัน

Read More