Project SoulWorker ที่ทำในรูปแบบเกมมือถือ MMORPG

ปีนี้มันปีของเกมสาย Anime เท่านั้น!! ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดแล้วแต่ละเกมก็ต้องยอมรับว่าน่าสนใจส

Read More